รายการแพ แบบที่ 1
แพ
จำนวน
ราคา
หมายเหตุ
20 ท่าน
6,000 บาท
  - 5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทุกห้องมีพัดลม
  - พรีอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำอาหาร/น้ำแข็ง 50 โล
  - ฟรีแก๊สพร้อมถ่านปิ้งย่าง
  - ฟรีระบบเครื่องปั่นไฟตลอดทริป
  - ฟรีลากแพเปียก
  - คาราโอเกะ ราคา 1,000 / คืน
หลัง 1
11 - 15 ท่าน
5,500 บาท
  - 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทุกห้องมีพัดลม
  - พรีอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำอาหาร/น้ำแข็ง 50 โล
  - ฟรีแก๊สพร้อมถ่านปิ้งย่าง
  - ฟรีระบบเครื่องปั่นไฟตลอดทริป
  - ฟรีลากแพเปียก
  - คาราโอเกะ ราคา 1,000 / คืน
หลัง 2
11 - 15 ท่าน
5,500 บาท
  - 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ทุกห้องมีพัดลม
  - พรีอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำอาหาร/น้ำแข็ง 50 โล
  - ฟรีแก๊สพร้อมถ่านปิ้งย่าง
  - ฟรีระบบเครื่องปั่นไฟตลอดทริป
  - ฟรีลากแพเปียก
  - คาราโอเกะ ราคา 1,000 / คืน
หลัง 3
6 - 10 ท่าน
5,000 บาท
  - 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  - พรีอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำอาหาร/น้ำแข็ง 50 โล
  - ฟรีแก๊สพร้อมถ่านปิ้งย่าง
  - ฟรีระบบเครื่องปั่นไฟตลอดทริป
  - ฟรีลากแพเปียก
  - ทุกห้องมีพัดลม
  - คาราโอเกะ ราคา 1,000 / คืน
หลัง 4
6 - 10 ท่าน
5,000 บาท
  - 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  - พรีอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำอาหาร/น้ำแข็ง 50 โล
  - ฟรีแก๊สพร้อมถ่านปิ้งย่าง
  - ฟรีระบบเครื่องปั่นไฟตลอดทริป
  - ฟรีลากแพเปียก
  - ทุกห้องมีพัดลม
  - คาราโอเกะ ราคา 1,000 / คืน
หลัง 5

 

แบบที่ 2
(ในราคานี้รวมแพ,รวมอาหาร 3มื้อ และคาราโอเกะ)
จำนวน
ราคา
หมายเหตุ
15 - 30 ท่าน
1,000บาท / 1 ท่าน
  - มีอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม น้ำแข็ง 3 มื้อ
  - คาราโอเกะ ลากแพเปียก
31 ท่าน ขึ้นไป
900บาท / 1 ท่าน
  - มีอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม น้ำแข็ง 3 มื้อ
  - คาราโอเกะ ลากแพเปียก

 

 

โปรแกรมการเดินทาง

   13.00 น.  เดินทางถึงแพโคนซอ  ลากแพออกจากฝั่่งไปเกาะกลางน้ำ บนทะเลสาปเขื่อนศรีนครินทร์
    ( เล่นน้ำ , ชมธรรมชาติ , ตกปลา )

   18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น / ร้องเพลงคาราโอเกะ

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

   08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ด้วยข้าวต้ม / กาแฟ / ปลาท่องโก๋

   09.00 น.  ลากแพชมธรรมชาติรอบเกาะกลางบนทะเลสาปเขื่อนศรีนครินทร์

   12.00 น.  รับประทาอาหารกลางวัน  พร้อมลากแพกลับสู่ฝั่งด้วยบรรยากาศที่น่าประทับใจ