แพโคนซอ khonsoe
ม.5  บ้านหม่องกระแทะ  ต.ท่ากระดาน  อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
M.5  Baan Mongkratae, Tumbol Thakradan, Amper Srisawat, Kanchanaburi 71250
website : http://www.khonsoe.com, e-mail : khonsoe@gmail.com
Tel. 081-8805863 คุณไพเราะ, 081-2464602 คุณนก

การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์  นางสาวธัญวัลย์  จตุภัทร์วงศา
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 7431070179
(กรุณาชำระเงินภายใน  3 วันนับจากวันจอง  และ โทร.แจ้งการชำระเงินมาที่  081-2464602 และในวันเข้าพัก กรุณานำหลักฐานการชำระเงินมายืนยันอีกครั้ง)

หัวข้อ :
อีเมล :
รายละเอียด :
พิมพ์รหัส :