แพโคนซอ Khonsoe
ม.5  บ้านหม่องกระแทะ  ต.ท่ากระดาน  อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
M.5  Baan Mongkratae, Tumbol Thakradan, Amper Srisawat, Kanchanaburi 71250
website : http://www.khonsoe.com, e-mail : khonsoe@gmail.com
Tel. 081-8805863 คุณนก , 081-2464602 คุณนก